ICT-Architectuur Typen architectuur

Tekst groter

De term architectuur wordt in verschillende betekenissen gebruikt. Men spreekt bijvoorbeeld van architectuur als men de gehele organisatie bedoelt waar de ICTvoorzieningen een onderdeel van zijn, maar het kan ook gaan over de architectuur van één enkele applicatie. Of over een of meer deelaspecten, zoals bedrijfsprocessen,gegevens, applicaties of de technische opbouw van software. Twee dingen hebben al deze vormen van architectuur met elkaar gemeen: ze geven inzicht in de complexiteit, functies en samenhang van een organisatie en/of haar ICT. Én een architectuur is een blauwdruk, haar doel is richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen.

Het gaat er in een architectuur steeds om, te begrijpen waarom de informatievoorziening is opgebouwd zoals hij is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd en met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd ontwikkelt.

Omdat het woord architectuur in relatie tot informatievoorziening in veel betekenissen wordt gebruikt kiezen we voor een driedeling in drie fundamenteel van elkaar verschillende typen architectuur.

  • Een enterprisearchitectuur richt zich op de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, functionaliteit, applicaties en technische infrastructuur binnen de organisatie als geheel.
  • Een softwarearchitectuur richt zich juist op de afzonderlijke systemen en brengt van deze systemen de opbouw en structuur in beeld.
  • Zowel voor enterprisearchitectuur als voor softwarearchitectuur geldt dat de principes van een service-georiënteerde architectuur hierop van toepassing kunnen zijn.

Hoofdstuk inhoudsopgave