ICT-architectuur Keuze van integratiestrategie

Tekst groter

Als er wordt gekozen voor applicatierationalisatie, dan ontstaat er nauwelijks een grotere leveranciersafhankelijkheid omdat de diversiteit aan applicaties en dus aan leveranciers in stand wordt gehouden. Maar de mate waarin integratie mogelijk is, is in dit scenario ook beperkt.

Als er wordt gekozen voor een best-of-breed aanpak, dan kan een grote mate van integratie worden bereikt terwijl toch de diversiteit aan applicaties in stand blijft. Er ontstaat alleen een afhankelijkheid van de leverancier van de integratieoplossingen (de servicebus en het portaal), maar deze afhankelijkheid is relatief beperkt. De diversiteit aan applicaties en keuze voor leveranciers kan voor een groot deel gehandhaafd blijven.

Met een ERP-aanpak kan de best geïntegreerde omgeving worden gerealiseerd, maar tegelijkertijd wordt een grote leveranciersafhankelijkheid geïntroduceerd en legt een organisatie zich grote beperkingen op in de keuze van applicaties.

Hieronder wordt dit in een afwegingskader weergegeven.

Hoofdstuk inhoudsopgave