ICT-Architectuur ERP-pakketten

Tekst groter

ERP-pakketten zijn vaak gebaseerd op best practices bij de inrichting van bedrijfsprocessen en de bijbehorende informatievoorziening. Het succes van een ERP-aanpak wordt een stuk groter als je bereid bent de business- en informatiearchitectuur af te stemmen op de best practices die in het ERP-pakket zijn opgenomen.

In deze benadering worden niet bij voorbaat integratievoorzieningen ingericht. De onderdelen van de ERP-oplossing zijn immers al in het pakket geïntegreerd. Sommige ERP-pakketten hebben ook integratievoorzieningen (een servicebus, een portaal of procesbesturing) waarop ook andere applicaties kunnen worden aangesloten.

Dit leidt vaak tot een ‘ERP tenzij’-strategie, waarbij de voorkeur uitgaat naar oplossingen die binnen de ERP-suite beschikbaar zijn. Als dat niet het geval is, moet een oplossing in de integratievoorzieningen van het ERP-pakket geïntegreerd kunnen worden.

Hoofdstuk inhoudsopgave