ICT-Architectuur

Tekst groter

ICT-Architectuur

Het belang van architectuur

Architectuur in de context van informatievoorziening en ICT noemen wij digitale architectuur. Kort gezegd is architectuur een manier om inzicht te krijgen en structuur aan te brengen in de informatievoorziening en ICT binnen een organisatie, en een manier om die te kunnen besturen. Uiteindelijk gaat het erom te begrijpen waarom de informatievoorziening is opgebouwd zoals ze is opgebouwd, te beschrijven hoe de verschillende onderdelen zijn opgebouwd en met elkaar samenhangen, en te besturen hoe dat zich in de tijd gezien ontwikkelt.

Om uit te leggen wat we daar nu precies onder verstaan, gaan we eerst in op de concrete vraagstukken die er in organisaties spelen en de bijdrage die een architectuur aan de oplossing van deze vraagstukken levert. Een architectuur is immers geen doel op zich, maar een middel om problemen op te lossen.

De architectuur heeft ook een belangrijk relatie met de strategie van een organisatie. Hoewel ICT niet voor elke organisatie even strategisch is, is architectuur altijd een middel om de samenhang tussen de bedrijfsstrategie, informatievoorziening en ICT inzichtelijk te maken.

Hoe groter het belang van ICT is, hoe meer impact ze zal hebben op de inrichting van de organisatie, de bedrijfsprocessen of zelfs de producten en diensten van een organisatie.

Hoofdstuk inhoudsopgave