HNW = Win-win

Tekst groter

HNW = Win-win

Aanhangers van Het Nieuwe Werken (HNW) gebruiken als verkoopargument dat er sprake is van een win-winsituatie: HNW levert voor alle betrokkenen winst op. Denk aan een efficiëntere/betere (online) dienstverlening en samenwerking over grenzen heen met klanten, toeleveranciers, gepensioneerden, onderwijzers, wetenschappers en kunstenaars. Verder ontstaat er een efficiëntere en betere (online) samenwerking tussen medewerkers onderling. De effectiviteit (minder noodzaak voor afstemming, minder controle) en dus de arbeidsproductiviteit per werknemer gaat omhoog en dat zorgt weer voor kostenbesparing en grotere efficiency.

Leuker is goed voor de professionaliteit

De individuele medewerker kan efficiënter, beter maar bovenal leuker werken, alleen al doordat hij meer vrijheid heeft om zijn professionaliteit beter in te zetten. Men verwacht dat het ziekteverzuim daalt en de werknemerstevredenheid stijgt.

Duurzaam en modern werkgeverschap

Door het mogelijk te maken om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken, kunnen files en de CO2-uitstoot gereduceerd worden en werk- en zorgtaken beter gecombineerd worden. Dat noemen we: duurzaam werkgeverschap. Een duurzamere, slimmere huisvesting (minder m2 per medewerker) zal leiden tot minder overhead, minder energieverbruik en minder onderhouds- en schoonmaakkosten. Daarnaast kan het milieu worden gespaard door toe te werken naar volledig digitaal (en dus papierloos) werken. HNW biedt de werkgever de mogelijkheid om ‘modern werkgeverschap’ te tonen: Vrouwen én mannen krijgen de mogelijkheid om werken en zorgtaken flexibel te combineren en zelf de balans in werk en privé te zoeken. Het betekent ook dat de te verwachten concurrentiestrijd om (jong) talent op de krappe arbeidsmarkt van de toekomst gewonnen kan worden.

Bron: Baane, Houtkamp en Knotter: Het nieuwe werken ontrafeld; over Bricks, Bytes & Behavior”, Van Gorcum,

Hoofdstuk inhoudsopgave