HNW: Nieuw met bestaande componenten

Tekst groter

HNW: Nieuw met bestaande componenten

Het Nieuwe Werken bestaat uit componenten zoals ‘empowerment’, maar ook ‘kantoorinnovatie’ en ‘dienend leiderschap’. Naast deze componenten is voor een integrale invoering van HNW aandacht nodig voor het inrichten van een netwerkorganisatie’, ‘Business Process Management’, ‘Kennismanagement’ en ‘Zelfsturing’. Maar de grote versneller is volgens hem Informatie en Communicatie Technologie.

Citaat: “ICT is een noodzakelijke, maar onvoldoende voorwaarde: zonder ICT kan er geen sprake zijn van HNW, maar omgekeerd is de ICT niet de oplossing die HNW gaat realiseren. De sleutel tot die oplossing ligt vooral in ons hoofd,  onze manier van denken. ‘Vertrouwen & loslaten’ en ‘vrijheid' & 'verantwoordelijkheid’ zijn sleutelbegrippen van HNW."

Een definitie van HNW

Bijl hanteert de volgende definitie: ‘Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Die visie wordt gerealiseerd door die medewerker centraal te stellen en hem – binnen bepaalde grenzen – de ruimte en vrijheid te geven in het bepalen hoe hij werkt, waar hij werkt, wanneer hij werkt, waarmee hij werkt en met wie hij werkt.’

Het is geen bezuigingsoperatie

De vooroordelen over HNW, zoals HNW is thuiswerken, vrijheid is blijheid, een bezuinigingtruc verpakt in een mooi verhaal en mensen die gewoon langer werken en overal en altijd beschikbaar zijn, zijn niet (altijd) terecht. HNW bestaat concreet uit vier hoofdgebieden die HNW kunnen realiseren. Het gaat daarbij om de ICT, de fysieke werkomgeving, de organisatie en ten slotte de mentaliteit van de mens.

Een aantal bijwerkingen

Ten slotte zijn er een aantal ‘bijwerkingen die goed te behandelen zijn mits men er zich maar bewust van is’, zoals verzakelijking, solistisch gedrag, het verloren gaan van de sociale cohesie, geen scheiding tussen werk en privé en mensen die niet meer stoppen met werken. 

Bron: Aan de slag met het nieuwe werken, Dick Bijl e.a.

Hoofdstuk inhoudsopgave