Het soort aanbestedingsprocedure2

Tekst groter

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet gelden er ook wettelijke regels voor niet-Europese, nationale aanbestedingsprocedures. Hierna wordt ervan uit gegaan dat er steeds sprake is van een Europese aanbesteding. Dit zal voor (infrastructurele) bouwprojecten in de praktijk immers in het merendeel van de gevallen het geval zijn. Dit laat echter onverlet dat verschillende onderwerpen die worden besproken ook relevantie kunnen hebben voor nationale aanbestedingsprocedures.

Hoofdstuk inhoudsopgave