Het soort aanbestedingsprocedure

Tekst groter

Het soort aanbestedingsprocedure

Europees aanbesteden?
Het selecteren van een Opdrachtnemer kan op heel uiteenlopende manieren gebeuren, waarbij het nogal wat uitmaakt of er sprake is van een publieke of een private opdrachtgever. Deze laatste zijn in principe geheel vrij in de keuze op welke wijze een opdrachtnemer wordt geselecteerd.

Wanneer het gaat om publieke opdrachtgevers die tevens voldoen aan de definitie van “aanbestedende dienst” zoals die is omschreven in de Europese aanbestedingsrichtlijnen (die voor Nederland zijn omgezet in de Aanbestedingswet 2012), gelden hiervoor gedetailleerde regels: het aanbestedingsrecht. Voor de toepassing van deze regels is allereerst van belang om wat voor soort opdracht het gaat (zijn de Europese aanbestedingsregels überhaupt op het type opdracht van toepassing en zo ja, gaat het om werken, leveringen of diensten) en wat de omvang daarvan is. Onder de relevante drempelbedragen zijn nationale regels van toepassing en daarboven wordt het regime grotendeels bepaald door uit Europa afkomstige regelgeving.

Hoofdstuk inhoudsopgave