Het organiseren van de samenwerking 2

Tekst groter

Er zijn drie onderwerpen van belang bij professioneel samenwerken vanuit het perspectief voor de betrokken organsisatie.

1. Postitie kiezen in een groep

Èr is een bonte verzameling van groepen actief. De besturing en onderlinge verhoudingen binnen een groep kennen een geheel eigen dynamiek. Organisaties moeten steeds vaker kiezen of en in welke mate zij tot een groep willen behoren. En welke positie zij daarin willen kiezen: de kern, de ring of de vrije ruimte. Belangrijk is te weten welke andere organisaties in die groep participeren, en of je tegelijkertijd tot meer groepen wilt en kunt behoren. De organisatie verliest daarmee voor een deel ook haar autonome positie als eenheid van organiseren en de groep krijgt een meer prominente rol.

Hoofdstuk inhoudsopgave