Het organiseren van de samenwerking

Tekst groter

2. Bouwen aan een effectieve samenwerking

Een samenwerkingsverband is opgebouwd uit organisaties en hun onderlinge relaties. De wijze waarop organisaties hun relaties onderling organiseren, is een belangrijke succesfactor. De meeste organisaties gaan tegelijkertijd samenwerkingsverbanden aan, die ieder hun eigen doelstelling en intentie hebben. Elke betrokken partij van de samenwerkingsrelatie vraagt aandacht en een eigen wijze van organiseren.

3. Duurzaam ontwikkelen van vermogen tot samenwerken 

Vermogen tot samenwerking is een competentie waarop organisaties zich van anderen kunnen onderscheiden. Het gaat daarbij om de vraag of de ambitie die je hebt op het gebied van samenwerken ook waargemaakt kan worden, en hoe dit vermogen verbeterd kan worden. 

Hoofdstuk inhoudsopgave