Het Nieuwe Werken

Tekst groter

Het Nieuwe Werken

Het zoemt rond: HNW (voor ingewijden) en voor anderen: Het Nieuwe Werken. Het is geen term bedacht door de ICT industrie (zoals Getronics en Microsoft) die het woord regelmatig laten vallen in hun commercials. Het is geen slimme manier om ICT applicaties op te leuken. Het blijkt een hele beweging te zijn, met congressen, video’s die op YouTube te downloaden zijn en een hele stroom aan boeken en artikelen. Er blijkt zelfs zoiets te zijn als ‘Het Oude Werken’. Wat is hier nieuw aan?

Gaat het om oude wijn in nieuwe zakken of praten we nu over iets geheel nieuws? Hoe HNW zich onderscheidt van flexwerken, thuiswerken, telewerken, De Professionele Organisatie e.d. laat zich lastig vaststellen. En echt nieuw lijkt het in eerste oogopslag niet. Veel kantoren werken al sinds 2000 intensief aan een flexibelere indeling van ruimtes, waar mensen geen vaste werkplekken meer hebben, waar je kunt inloggen op elke gewenste werkplek en waar het kantoor een plek is voor ontmoeten, vergaderen en samenwerken. Adviseurs binnen Twynstra Gudde die zich bezighouden met werkplekontwikkeling, het managen van professionals, ICT en huisvesting zijn er al ruim tien jaar mee bezig. Toen onder de noemer People, Place, Process.

De meeste adviesbureaus en organisaties met veel kenniswerkers passen al jaren zelfsturing van hun medewerkers toe, hebben gedifferentieerde werkplekken en informatie/ICT systemen die overal benaderbaar zijn en kennen leiderschap dat gebaseerd is op heldere afspraken over inzet en over het geven van ondersteuning gebaseerd op vertrouwen. Is dat synoniem aan het HNW of is er meer? 

Paradigmaverschuiving 

Het Ministerie van BZK constateert dat er binnen het rijk nog grotendeels volgens de principes van “Oude Werken” wordt gewerkt. Men is van mening dat er een paradigmaverschuiving nodig is “in hoe medewerkers en leidinggevenden aankijken, maar ook de organisatie als geheel, tegen werk en werkwijzen”. Nu komt de kern: “Daarbij gaat het niet alleen om thuiswerken, een betere fysieke werkplek of een aantal ICT hulpmiddelen, maar ook om zaken als een beter begrip van de collectieve ambities van de organisatie, een inspirerende bedrijfscultuur, een leider als boegbeeld, andere vormen van aansturing, een betere balans tussen autonomie en verantwoording, minder regels en procedures, slimmere manieren van samenwerken, een persoonlijk werkbudget, een resultaatafspraak en loon naar werken.”

Hoofdstuk inhoudsopgave