Het matchen van ambities

Tekst groter

Het matchen van ambities

Als een organisatie niet (zelf) de spelregels bepaalt in de groep, moet zij bereid zijn het spel te spelen volgens de regels van de groep.

Het is belangrijk dat de bestuurder de dominante strategie van de groep doorgrondt. Als een organisatie niet (zelf) de spelregels bepaalt in de groep, moet zij bereid zijn het spel te spelen volgens de regels van de groep. Het gaat dan om de functionele match tussen de wijze waarop de groep bestuurd wordt en de netwerkstrategie van de groep. We onderscheiden drie typeringen van een match tussen de organisatie en de keuze voor de samenwerking.

Functionele match

Een functionele match bereikt de organisatie als zij een scherp beeld heeft van de eigen verwachtingen van de samenwerking in een groep.

Match in besturing

De manier waarop organisaties in een groep samenwerken, de besturing in de groep en de wijze waarop de activiteiten onderling worden gecoördineerd, moet passen. Bepaalde vormen van samenwerken in groepsverband stellen specifieke eisen aan de keuze van coördinatie instrumenten, maar daarin is zeker voor de bestuurder enige regelruimte aanwezig.

Match met de groepsstrategie

Het is ook van belang of je je als organisatie kunt vinden in de strategie van de groep. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat alle groepen zijn ingericht op het belangeloos delen van kennis en informatie. Er zijn wel groepen die gericht zijn op een zo breed mogelijke verspreiding van kennis en vaardigheden, maar in het merendeel van de groepen is waar te nemen dat er organisaties of mensen zijn die een minder nobele doelstelling hebben, en vooral zijn ingericht om bestaande machtsposities te bestendigen.

Bron: Leren samenwerken tussen organisatie, Edwin Kaats en Wilfrid Opheij, Deventer, Kluwer, 2012

Hoofdstuk inhoudsopgave