Het identificeren van groepen

Tekst groter

Het identificeren van groepen

Over het algemeen is er overleg tussen de belangrijke spelers in een markt. In omgevingen waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en binnen relatief kort tijdsbestek spelers de arena betreden en verlaten, kan dat wel eens moeilijk liggen.

Bestuurders zijn over het algemeen goed op de hoogte van de aanwezigheid van de meer stabiele groepen in hun omgeving. Over het algemeen is er overleg tussen de belangrijke spelers in een markt. In omgevingen waar ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en binnen relatief kort tijdsbestek spelers de arena betreden en verlaten, kan dat wel eens moeilijk liggen; denk daarbij aan de ICT-sector of farmacie en biotechnologie.

Centrale vragen bij een omgevingsanalyse waar het groepsvorming betreft zijn:

  • is er in de omgeving sprake van groepsvorming?
  • welke groepen zijn te identificeren?
  • wat is hun gezamenlijke doelstelling en hoe opereren ze? Waar ligt hun kracht?
  • welke organisaties participeren in die groepen? Zijn het concurrenten, of organisaties waar de organisatie ook mee samenwerkt?

Hoofdstuk inhoudsopgave