Het doel van risicoallocatie

Tekst groter

Het doel van risicoallocatie

Met het alloceren van risico’s wordt beoogd de verantwoordelijkheid voor de beheersing en de gevolgen van risico’s zodanig te verdelen dat zowel de totale waarde van het eindresultaat van een contract als de waarde voor de contractpartners wordt gemaximaliseerd. Deze waarde hoeft niet uitsluitend financieel te zijn. Ook imago en het voorkomen van schade daaraan is (in toenemende mate) van groot belang. Om dit te bewerkstelligen moeten risico’s zodanig worden gealloceerd dat de beheersing plaatsvindt door de partij die dat het beste kan.

Hoofdstuk inhoudsopgave