Het belang van een goed doordachte inkoopstrategie

Tekst groter

Het belang van een goed doordachte inkoopstrategie

Met de inkoopstrategie bepaalt de opdrachtgever in een vroegtijdig stadium van een project waar de knip wordt gelegd tussen de activiteiten die door of onder directe verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd en welke door de te contracteren opdrachtnemer zullen worden gedaan (in inkooptermen geformuleerd: de “make or buy”-beslissing). Hiermee samenhangend worden uitspraken gedaan over de verdeling van de belangrijkste risico's in het realisatiecontract en wanneer en op welke wijze de aanbesteding voor dit contract plaats zal gaan vinden. Deze keuzes stellen bepalende eisen aan zowel de wijze waarop de planfase wordt doorlopen als de manier waarop de marktbenadering wordt voorbereid.

Hoofdstuk inhoudsopgave