Handen en voeten geven aan ICT-strategie-ontwikkeling

Tekst groter

Handen en voeten geven aan ICT-strategie-ontwikkeling

Elke ideaaltypische aanpak is een situatiespecifieke inkleuring van het generieke stappenplan voor ICT-strategie. Het generieke plan omvat vier stappen, te weten:

  • bepalen van de aanpak en het plan
  • uitdiepen van de beïnvloedende factoren
  • uitwerken van de ICT-strategie
  • vaststellen van het ICT-migratieplan. 

De knelpuntgerichte aanpak vraagt om een andere focus en dus instrumentarium dan bijvoorbeeld de breakthrough-aanpak.

Hoofdstuk inhoudsopgave