Hamel - het einde van klassiek management

Tekst groter

Hamel - het einde van klassiek management

De wetenschapper Hamel geeft een nieuwe invulling van de rol van managers en de hiermee samenhangende visie op organiseren. Het beschrijft niet alleen wat er anders moet, maar geeft ook suggesties hoe dat te doen.

Ruimte voor tegendraadsheid

Volgens Hamel zuigen veel organisaties de natuurlijke veerkracht van mensen weg, Dit wordt veroorzaakt door managementprincipes die discipline, punctualiteit, zuinigheid, rationaliteit en orde bevorderen en maar weinig waarde hechten aan kunstzinnigheid, tegendraadsheid, originaliteit, moed en elan.
Hamel pleit voor een nieuwe invulling van de rol van managers en een andere visie op organiseren.

Management is meer dan technieken

Hij stelt dat management meer is dan een verzameling instrumenten en technieken. Het is een 'paradigma': het is meer dan een manier van denken, het is een wereldbeeld, een zeer algemeen aangehangen vaste overtuiging over welke problemen het waard zijn op te lossen, of die oplosbaar zijn.
Managers zitten volgens hem vast in het paradigma dat het streven naar efficiëntie hoger telt dan enig ander doel (“wat ook nauwelijks verwonderlijk is omdat modern management uitgevonden is om het probleem van inefficiëntie op te lossen”). Hij is van mening dat als managers niet met andere ogen en aannames naar hun organisatie kijken, middelmatigheid het lot is.

Hoofdstuk inhoudsopgave