Functies in een managementteam

Tekst groter

Functies in een managementteam

Het functioneren van een managementteam kan op verschillende manieren worden bekeken. Volgens Adizes (1992) moeten er in een managementteam vier functies worden vervuld.

De theorie van Adizes wordt in Nederland ook wel het PBOI-model genoemd. Op basis van vier complementaire functies wordt het functioneren van een managementteam bekeken. Volgens hem zijn alle vier de functies nodig om de organisatie adequaat te kunnen sturen. Het gaat hier om de volgende functies:

De producent of uitvoerder

Deze manager voelt vooral de zorg voor het bereiken van resultaten. Daarbij wordt hij gedreven door zijn materiekennis. Zijn motto’s: ‘alles kan morgen sneller’ en ‘eerst denken dan doen’. Het gevaar dat hij loopt: hij gaat alles zelf doen, in plaats van dat hij het zijn medewerkers laat doen.

De beheerder

Deze manager voelt de zorg voor orde en regelmaat. Hij heeft het juiste gevoel voor procedures. Het gaat hem niet om de inhoud maar om de manier waarop er gewerkt wordt. Zijn motto’s: ‘alles kan morgen meer gedisciplineerd’ en ‘meten is weten’. Het gevaar dat hij loopt: hij gaat procedures als doel op zich zien.

De ondernemer of innovator

Deze manager is extern gericht, gevoelig voor veranderingen en creatief. Hij stroomt over van de ideeën en is ongeduldig richting zijn medewerkers. Zijn motto’s: ‘stabiliteit is achteruitgang’ en ‘alles kan morgen anders’. Het gevaar dat hij loopt: hij wil teveel tegelijk.

De integrator

Deze manager richt zich op gezamenlijkheid. Hij heeft gevoel voor mensen. Zijn motto’s: ‘morgen kan alles meer gecoördineerd’ en ‘samen gaat het beter’. Het gevaar dat hij loopt: er wordt samengewerkt om het samenwerken.

Dood hout

Adizes beschouwt een manager die geen van deze rollen vervult als dood hout. Hij is alleen geïnteresseerd in het eigen overleven. Zijn handelskenmerk: een laag managementmetabolisme en een laag energieniveau. 

Adizes: “Een complementair team betekent verschillen in stijl en cultuur. En dat betekent soms conflictsituaties. Conflicten zijn nodig en onvermijdelijk in organisaties. Op het moment dat u conflicten tracht te ontkennen, bent u niet goed aan het managen.”Functies in een managementteam

Hoofdstuk inhoudsopgave