Flexibiliteit. Waarom soepel willen of moeten zijn?

Tekst groter

Flexibiliteit. Waarom soepel willen of moeten zijn?

De prestatiemaatstaf flexibiliteit maakt het mogelijk om in de toekomst effectief te zijn. Om flexibel te zijn moeten medewerkers in een organisatie kunnen waarnemen, interpreteren, anticiperen en reageren.

Definitie

Het vermogen van medewerkers om snel en adequaat te kunnen reageren op onvoorziene kansen en bedreigingen van buitenaf of van binnenuit.

Kenmerken

Waarnemen, interpreteren, anticiperen en reageren zijn activiteiten die mensen in organisaties in staat stellen flexibel te zijn. Een van de kenmerken van een flexibele organisatie is de aanwezigheid van medewerkers die als intern ondernemer opereren. Andere kenmerken zijn:

  • weinig bureaucratie
  • weinig hiërarchische niveaus
  • kleine, relatief zelfstandige, organisatorische eenheden
  • interne samenhang veroorzaakt door een gezamenlijke missie en cultuur
  • grote arbeidstevredenheid

Managementstijl

Een klantgerichte, integrerende en actiegerichte cultuur bevordert flexibiliteit binnen een organisatie. Daarnaast is de managementstijl belangrijk. Laat goede ideeën direct uitvoeren. Neem gecalculeerde risico’s. Geef mensen genoeg speelruimte om kansen te benutten en om fouten te maken. Stimuleer individuele creativiteit en ondernemerschap. Zo bevordert u de flexibiliteit in de organisatie.

Pas op

De belangrijkste poten van flexibiliteit zijn veranderingsvermogen en weerstandsvermogen. Op alles reageren en steeds veranderen is geen toonbeeld van flexibiliteit. Dergelijke organisaties gedragen zich als windvaantjes en zijn niet stabiel.

Hoofdstuk inhoudsopgave