Fayol - 14 principes van een organisatie

Tekst groter

Fayol - 14 principes van een organisatie

Fayol (1841 - 1925, Franse mijndirecteur) is een van de sleutelfiguren van de klassieke managementtheorieën. Fayol benoemde de volgende veertien principes van een organisatie:

 1. Verdeling van werk: medewerkers en eenheden specialiseren zich in hun functie
 2. Autoriteit: bevoegdheid is afgestemd op verantwoordelijkheid
 3. Discipline: gehoorzaamheid en respect laten de organisatie soepel werken
 4. Eenheid van bevel: iedere medewerker rapporteert aan slechts één leidinggevende
 5. Eenheid van richting: alle inspanningen zijn gericht op hetzelfde
 6. Ondergeschiktheid van het individueel aan het gezamenlijk belang: belangenconflicten worden vermeden
 7. Evenredige beloning: iedereen krijgt loon naar werken
 8. Centralisatie: wat op meerdere medewerkers en eenheden betrekking heeft moet gecentraliseerd worden gehouden
 9. Hiërarchie: de formele bevelsstructuur garandeert helderheid
 10. Orde: mensen en materiaal zijn op het juiste moment op de juiste plaats
 11. Gelijkheid: loyaliteit en toewijding komen voort uit vriendelijkheid en rechtvaardigheid
 12. Stabiliteit: mensen krijgen de gelegenheid hun werk in de praktijk te leren
 13. Initiatief: mits tevoren geformuleerd bieden experimenten kansen op verbetering
 14. Esprit de corps: harmonieus samenwerken is een belangrijke succesfactor.

Hoofdstuk inhoudsopgave