Evalueer het project

Tekst groter

Evalueer het project

Ex-post-evaluaties zijn alleen zinvol als er voor toekomstige projecten van geleerd wordt. Bedacht moet echter worden dat ieder project uniek is. Qua resultaat, betrokkenen, omstandigheden, omgeving etc. Voor mensen die veel samenwerken aan soortgelijke projecten is een ex-post-evaluatie zeer aan te bevelen!

Wat te doen?

  • ga na of een evaluatie achteraf zinvol, nodig of nuttig is
  • bepaal de te onderzoeken aspecten, de diepgang, de aanpak/methode en de bronnen
  • inventariseer en beoordeel de achterhaalde gegevens en meningen
  • stel de ‘lessons learned’ op. Verspreid die aan degenen die er van moeten (en willen) leren
  • beleg een ‘lessons learned-sessie’ en bespreek de evaluatie en de (individueel) daaruit te halen leringen.

Aandachtspunten:

  • mensen leren alleen iets indien ze daar individueel voor gemotiveerd zijn
  • een ex-post-evaluatie kan snel ontaarden in het spuien van ergernissen en het elkaar beschuldigen. Daar leren mensen niet zo veel van voor een volgend project
  • een projectevaluatie achteraf moet door en met de mensen die het project gemaakt hebben, worden uitgevoerd

Hoofdstuk inhoudsopgave