Enterprise architectuur3

Tekst groter

Deelarchitecturen

Enterprisearchitectuur richt zich op de gehele organisatie. Het gaat in een enterprisearchitectuur niet om de afzonderlijke systemen, maar juist om de samenhang tussen bedrijfsprocessen, producten en diensten, functionaliteit, applicaties en technische voorzieningen in een organisatie.

Binnen de enterprisearchitectuur worden vaak verschillende deelarchitecturen onderkend. Wij onderscheiden de volgende vier:

  • Businessarchitectuur geeft inzicht in de inrichting van de bedrijfsprocessen en hun onderling relaties, en de relaties met de processen in de omgeving (keten) van de betreffende organisatie.
  • Informatiearchitectuur geeft inzicht in de samenhang tussen de functionaliteit (functionele gebieden), hun onderlinge afhankelijkheden en gegevensstromen.
  • Applicatiearchitectuur geeft inzicht in de concrete applicaties en hun onderlinge relaties.
  • Technische architectuur brengt de echt fysieke aspecten, de technische infrastructuur in beeld, zoals de hardware en netwerken.