Enterprise architectuur2

Tekst groter

Wat is enterprisearchitectuur?

Onder enterprisearchitectuur wordt een architectuur verstaan die een gehele organisatie omvat. Een enterprisearchitectuur beperkt zich niet tot het technische of ICT-domein (functionaliteit, applicaties en infrastructuur), maar maakt juist verbinding met het organisatiedomein, met bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, producten en diensten.

De ervaring heeft geleerd dat er voor succesvolle toepassing van ICT in een organisatie meer nodig is dan alleen de implementatie van die technologie, het gaat om verandering van de organisatie waar ICT deel van uitmaakt. Bovendien is ICT steeds meer een ‘enabler’ van die organisatieverandering en - vernieuwing. Een enterprisearchitectuur is daarom ook niet als een eendimensionale architectuur te beschrijven. Essentieel is dat dit wordt gezien als één consistente enterprisearchitectuur waar je vanuit verschillende invalshoeken naar kunt kijken.

Een enterprisearchitectuur heeft een dubbel doel. Enerzijds is het een communicatie-instrument om de samenhang tussen al deze aspecten inzichtelijk te maken. Daarom wordt in een enterprisearchitectuur vaak veel aandacht aan de vormgeving besteed; het is immers een communicatiemiddel om iets wat complex is inzichtelijk te maken. Anderzijds is een enterprisearchitectuur ook een sturingsinstrument. De modellen, principes en richtlijnen vormen kaders voor veranderingen die in de loop van de tijd in bedrijfsprocessen, functionaliteit, applicaties en infrastructuur worden doorgevoerd. Als definitie van een enterprisearchitectuur gaan we uit van een variant op de definities in Lankhorst et al. (2005) en IEEE (2000): een enterprisearchitectuur is een verzameling modellen , principes en richtlijnen waarin de structuur , processen , functionaliteit , applicaties en infrastructuur van een organisatie als geheel inzichtelijk worden gemaakt. Deze modellen , principes en richtlijnen brengen de fundamentele inrichting van organisatie en ICT in beeld en sturen de doorontwikkeling daarvan in de tijd.