Enterprise architectuur

Tekst groter

Enterprise architectuur

Enterprisearchitectuur richt zich op de samenhang van het totaal aan softwareproducten binnen een organisatie en de bedrijfsprocessen die ze ondersteunen, met andere woorden op de samenhang tussen de bedrijfsprocessen, functionaliteit, applicaties en technische infrastructuur binnen een organisatie als geheel.

Een enterprisearchitectuur is een strategisch instrument om beslissingen over ICT in een organisatie weloverwogen en in samenhang te kunnen nemen (Ahlemannet al. (2012); Slot, 2010; Ross, Weill en Robertson, (2006); Boterenbrood, Hoek en Kurk, 2005; Schekkerman, 2005). Daarmee is enterprisearchitectuur ook een belangrijk instrument voor het realiseren van alignment tussen organisatie en ICT, het optimaliseren van de bijdrage van ICT aan de doelstellingen van de organisatie. De toegevoegde waarde voor een enterprisearchitectuur specifiek wordt hieronder kort samengevat.

Hoofdstuk inhoudsopgave