Efficiëntie. Waarom de dingen goed doen?

Tekst groter

Efficiëntie. Waarom de dingen goed doen?

Efficiëntie is bepalend voor doelmatigheid: hoe bereik ik met zo weinig mogelijk middelen de gegeven doelen? Verbetering van de efficiëntie leidt meestal direct tot productiviteitsverhoging.

Definitie

De mate waarin medewerkers en managers het formuleren van doelen, het organiseren en het realiseren met een minimum aan tijd, energie, uitval en redundancy uitvoeren.

Kenmerken

Maatstaven voor efficiëntieverbetering moeten voldoen aan de kenmerken eenvoud, aantoonbaarheid en acceptatie. Vage criteria voldoen in de praktijk niet. Bedenk dat iets wat voor de ene betrokken partij (bijvoorbeeld de gebruiker) efficiënt is, voor de andere partij (bijvoorbeeld de maker) helemaal niet efficiënt hoeft te zijn.

Actief betrekken

Efficiëntieverbeteringsprogramma’s hebben eerder succes naarmate gebruik wordt gemaakt van kennis en kunde, inzet en motivatie van medewerkers. Waarom?

  • Medewerkers beschikken zelf over de meeste kennis van fouten, omissies en doublures in hun eigen werkproces. Dat geldt ook voor de processen waarvan zij last hebben, zowel voor als na hen in de keten
  • Niemand weet beter hoe het proces optimaal functioneert, dan de meest direct betrokkene
  • De implementatie van efficiëntieverbetering loopt soepeler als medewerkers actief betrokken zijn. Zo worden verbeteringen al doende ingevoerd. Autorisatie achteraf is dan voldoende.
Bron:  Caluwé, L. de en H. Vermaak: Leren veranderen; een handboek voor de veranderkundige. Kluwer Deventer (2006)

Hoofdstuk inhoudsopgave