Effectiviteit

Tekst groter

Effectiviteit

Effectiviteit bepaalt de doeltreffendheid van een organisatie. Bij effectiviteitsverbetering gaat het om het optimaliseren van het energieniveau van alle medewerkers in de organisatie. De inzet van die energie is nodig om de vastgestelde doelen te bereiken. Een breed gedragen company mission en gedeelde organisatiedoelen verhogen de effectiviteit.

Definitie

De mate waarin medewerkers en managers bezig zijn met de dingen die noodzakelijk en voldoende zijn om de missie en de doelen van de organisatie te realiseren.

Energieniveau

Wie de inzet van medewerkers voor het realiseren van organisatiedoelen wil verbeteren zet de volgende stappen:

  • stel eenduidig vast wat de doelen zijn. Analyseer en vertaal de organisatiebrede doelen naar het eigen organisatieonderdeel
  • communiceer de afgeleide doelen voortdurend om medewerkers te overtuigen en te inspireren
  • blijf zelf zichtbaar werken aan de gestelde doelen
  • houd medewerkers op de hoogte van het dichterbij komen van de gestelde doelen. Kies een positieve invalshoek

Gedeelde idealen

Het is belangrijk om de company mission iteratief vast te stellen, te communiceren en breed gedragen te krijgen. Zo verhoogt de effectiviteit als de company mission is gebaseerd op gedeelde idealen en een gedeelde visie op de functie en de toekomst van de organisatie. Zorg dat de doelen van de organisatie en de persoonlijke doelen van de medewerkers zoveel mogelijk in het verlengde van elkaar liggen.

Hoofdstuk inhoudsopgave