Duurzaam ontwikkelen van vermogen tot samenwerken

Tekst groter

Duurzaam ontwikkelen van vermogen tot samenwerken

De kans op een succesvolle samenwerkingsrelatie is groter wanneer de partners het samenwerken in de vingers hebben. Dat vraagt om een bijzondere mix van individuele vaardigheden, instrumenten, cultuurkenmerken en managementstijl.

De kans op een succesvolle samenwerkingsrelatie is groter wanneer de partners het samenwerken in de vingers hebben. Dat vraagt om een bijzondere mix van individuele vaardigheden, instrumenten, cultuurkenmerken en managementstijl. Organisaties die succesvol samenwerken, hebben dit bereikt door hun samenwerking stelselmatig te professionaliseren. De bestuurder vraagt zich steeds af: “Hoe verhogen de mensen in mijn organisatie en de organisatie als geheel hun vermogen om samen te werken, om te organiseren tussen organisaties?”

Incidentele oplossing

Als gekozen wordt om samenwerking als incidenteel instrument in te zetten, dan moet dat op dat moment pragmatisch en goed georganiseerd worden. Die paar samenwerkingsverbanden die men afsluit, vragen adequate managementaandacht, maar men hoeft er de organisatie niet op in te richten.

Structureel instrument

Er kan ook worden gekozen om het samenwerken te integreren in de besturing. Dat gebeurt bijvoorbeeld door expliciete doelen en verwachtingen uit te spreken over de effectiviteit en het resultaat van samenwerkingsrelaties. Dan wordt samenwerken meer ingezet als structureel instrument.

Way of life

Naarmate er meer sprake is van organiseren tussen organisaties als ‘way of life’ en als kerncompetentie, zal het meer de wijze van intern organiseren bepalen. Als samenwerken echt verankerd is in de missie en visie van de organisatie, en de missie als het ware begint met ‘Als netwerkorganisatie willen wij...’, dan moeten organisaties daartoe zijn ingericht. In het volgende figuur zijn de accenten in ambitieniveaus gepositioneerd.

Hoofdstuk inhoudsopgave