Doel risicomanagement

Tekst groter

Doel risicomanagement

Het doel van risicomanagement is continu risico’s expliciet te maken en te beheersen, risicoalertheid te creëren, pro-actief en bewust met risico’s om te gaan in plaats van reactief en bijbehorende beheersmaatregelen af te wegen. Met het implementeren van risicomanagement wordt een aantal zaken beoogd:

Continu risico’s expliciet maken en beheersen

Door het introduceren van risicomanagement zullen risico’s geregeld, met vastgestelde tussenpozen, geïnventariseerd en besproken worden. Op deze wijze worden de risico’s ‘levend gehouden’ en is er een voortdurende aandacht voor de beheersing ervan.

Risicoalertheid creëren

Door de introductie van risicomanagement worden de verschillende risico’s ‘in de hoofden’ van de medewerkers voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Hierdoor kan een gelijk beeld bestaan over de belangrijkste risico’s en ontstaat bij de medewerkers een sterk risicobewustzijn.

Pro-actief met risico’s omgaan in plaats van reactief

Door het benoemen en uitvoeren van beheersmaatregelen voordat risico’s daadwerkelijk zijn opgetreden, wordt het mogelijk pro-actief met risico’s om te gaan, in plaats van dat wordt afgewacht tot het risico optreedt en er dan pas actie ondernomen wordt om de gevolgen te beperken.

Bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen

Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico’s en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde wijze geïnventariseerd. Hierdoor zal een completer beeld van de risico’s ontstaan; de kans dat risico’s over het hoofd worden gezien wordt hiermee gereduceerd.

Hoofdstuk inhoudsopgave