DMAIC

Tekst groter

DMAIC

DMAIC staat voor de vijf fases van het Six Sigma verbeteringsmodel: Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Belangrijk onderdeel van de DMAIC aanpak is een duidelijke afbakening van de fases; er mag vrijwel geen overlap zijn. Het doorlopen van de DMAIC stappen gaat meestal via een planmatige teamaanpak. Er wordt gewerkt met mensen die vooraf een stevige opleiding hebben gevolgd om het proces te begeleiden, de zogenaamde “black belts”. Andere rollen zijn die van projectmanager en van projectteamleden die parttime aan het project werken naast hun ‘normale’ werkzaamheden. Hieronder worden de verschillende fases stapsgewijs toegelicht.

Define

 • Selectie van projecten en projectleden
 • Opstellen van project charter met aandacht voor de definiëring van het probleem, omvang van het te onderzoeken gebied, Doelen, Tijdlijn, Deelnemers en Spelregels
 • Verzamelen van de Voice of the Customer (VOC) en Voice of the Business (VOB): Waarom is dit probleem een probleem voor de klanten en de organisatie?
 • Opstellen communicatieplan
 • Opstellen projectplanningen: budget, tijdsplanning, deliverables, milestones
 • Afronden van alle stappen in deze fase

Measure

 • Opstellen van uitgebreide Value Stream Map
 • Identificeren van belangrijkste relevante (ten opzichte van gestelde doelen en scope) input, output, en procesvariabelen
 • Datacollectie & analyse plan opstellen inclusief beschrijving van operationele definitie
 • Instellen van meetsysteemanalyse
 • Baselines voor alle variabelen bepalen
 • (eventueel) update van ‘value stream map’
 • Process capability analyse uitvoeren
 • Instellen Quick Win deelprojecten
 • Afronden van alle stappen in deze fase

Analyze

 • Identificeren van Value Added & Non-Value Added activiteiten
 • Berekenen van proces cycle efficiency ten opzichte van benchmarks
 • Analyseren van proces flow op bottlenecks & constraints
 • Analyseren van de data verzameld in Measure fase
 • Ontwikkelen theorieën voor verklaringen (Failure Mode Effect Analysis, cause & effectdiagrammen,
  brainstormen, etc)
 • Verscherpen focus op root cause van gevonden problemen
 • Additionele data verzamelen om root cause te vinden
 • Afronden van deze fase en voorbereiden Improve

Improve

 • Ontwikkelen mogelijke oplossingen
 • Evalueren, selecteren en optimaliseren verbetermogelijkheden
 • Ontwikkelen to-be value stream map
 • Ontwikkelen en implementeren van pilotoplossing
 • Bevestigen pilotresultaten ten opzichte van baseline
 • Ontwikkelen full scale implementatie plan
 • Afronden Improvefase

Control

 • Ontwikkelen ondersteunen documenten/tools/methoden voor implementatieplan
 • Starten implementatie
 • Veiligheid inbouwen zodat mensen niet terugvallen in oude gewoonten & processen
 • Monitoren van implementatie en bijsturen indien nodig
 • Overdragen aan proceseigenaar en ontwikkelen process control plans
 • Checken van resultaten op juistheid en verhoudingen ten opzichte van baseline
 • Afronden project: valideren resultaten, geleerde lessen vastleggen, communiceren van resultaten naar rest van de organisatie, afronden control fase, vieren van succes!

DMAIC  gaat uit van denken binnen een bepaald kader, bij bijvoorbeeld gelijkblijvende producten, klanten en services. De kracht ligt in het optimaliseren en aanpakken van “root causes” (grondoorzaken) van problemen in een proces. Voor een geheel out-of-the-box verandering is het minder toepasbaar.

Hoofdstuk inhoudsopgave