Denken over veranderen in vijf kleuren

Tekst groter

Denken over veranderen in vijf kleuren

In dit artikel worden vijf manieren van denken over veranderen verder uitgewerkt. Steeds zal de kern van de manier van denken over veranderen worden
beschreven, daarbij refererend aan bestaande literatuur. Daarnaast wordt het soort veranderingstraject getypeerd dat hierbij hoort.
Download hier het artikel.