De zes ontwerpvariabelen van organiseren

Tekst groter

De zes ontwerpvariabelen van organiseren

Organiseren is het inrichten van een organisatie. Er wordt ook wel gesproken van faciliteren of voorwaarden scheppen. Het doel is te zorgen dat de mensen in de organisatie hun primaire taken kunnen vervullen: het realiseren van producten, diensten en/of belevingen.

Organiseren betekent invulling geven aan de volgende zes ontwerpvariabelen:

  1. Strategie is de manier waarop, en het geheel van middelen waarmee, vooraf vastgestelde doelen worden nagestreefd
  2. Managementstijl is het geheel van kenmerkende gedragspatronen van het management
  3. Systemen zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt
  4. Personeel is het geheel van karakteristieken en vaardigheden van medewerkers
  5. Cultuur is het geheel van gemeenschappelijke normen en waarden van een groep mensen en hun gedrag als uiting daarvan
  6. Structuur is de verdeling en compensatie van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Hoofdstuk inhoudsopgave