De politieke arena

Tekst groter

De politieke arena

Het kenmerk van de politieke arena is de voortdurende interne coalitievorming. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm is wisselend maar opportuun. Coördinatie in een politieke arena vindt plaats door het spel om de informele macht.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak een politieke arena als structuurvorm:

  • een verkooporganisatie
  • een politieke partij in verkiezingstijd
  • een bestuur van een maatschappelijke instelling

Kenmerken

Een organisatie met de structuurvorm van de politieke arena heeft vaak de volgende kenmerken:

  • weinig stabiliteit
  • veel conflictueuze situaties
  • wisselende coalities
  • vrijheid in gebondenheid

Kwetsbaarheid

Een organisatie met de politieke arena als structuurvorm is kwetsbaar door instabiliteit.

Bron: Mintzberg, H., The structuring of organisations, Prentice Hall, 1979

Hoofdstuk inhoudsopgave