De omgevings(f)actoren 2

Tekst groter

Verschillende actoren

 • Beleidsbeïnvloeders zijn van invloed op het “waarom” van de unieke opgave, en daarmee ook op het “wat”:
  • financiers zijn belangrijk wanneer de opdracht financiële middelen behoeft
  • sponsors zijn belangrijk wanneer de opdracht omstreden is
  • belangenbehartigers kunnen onverwacht en in uiteenlopende richtingen invloed uitoefenen
 • Inputverzorgers zijn externe partijen die iets aan de unieke opgave moeten toeleveren:
  • bij “de winkel op de hoek” is de wederzijdse betrokkenheid minimaal
  • van de aannemers wint degene die het beste volgens specificatie kan leveren
  • de onafhankelijkheid van het onderzoeksinstituut garandeert een ongespecificeerde, maar objectief beste bijdrage
 • Tot de uitvoerenden behoren:
  • allen die operationeel ondergeschikt zijn aan de opdrachtleider
  • allen die bovendien functioneel aan de opdrachtleider rapporteren
  • allen die bovendien hiërarchisch onder de opdrachtleider vallen
 • Outputgebruikers zijn allen die nolens volens met de uitkomsten van de unieke opgave te maken krijgen:
  • de toetsgroep bewaakt namens gebruikers de te voorziene bruikbaarheid van de uitkomsten
  • de beheerders moeten te allen tijde weten “wat” er is, “waar” het is en “van wie” het is
  • de onderhouders moeten de uitkomsten preventief of correctief in stand houden of vernietigen.

Aandachtspunten:

 • actoren kunnen in een unieke opgave tot meerdere van de genoemde groepen behoren
 • actoren zijn zich soms niet bewust van hun rol voor de unieke opgave
 • de invloed van actoren kan zich richten op het proces of op de uitkomsten van de unieke opgave

Hoofdstuk inhoudsopgave