De missionaire structuur

Tekst groter

De missionaire structuur

Het kenmerk van organisaties met een missionaire structuur is de door iedere medewerker onderschreven bestaansgrond ervan. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm is diffuus en kan overal uit bestaan. Coördinatie in een adhocratie vindt plaats door standaardisatie van waarden en normen.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak een missionaire structuur:

  • een verzetsorganisatie
  • een ideële organisatie
  • een belangenorganisatie

Kenmerken

Een missionaire structuur heeft vaak de volgende kenmerken:

  • een krachtige ideologie
  • een grote overlap tussen organisatie- en persoonlijke doelen
  • theoretisch bestaat er een grote mate van vrijheid
  • beperkt door expliciete waarden, normen en tradities

Kwetsbaarheid

Een organisatie met een missionaire structuur is kwetsbaar door isolatie dan wel door assimilatie.

Hoofdstuk inhoudsopgave