De machinebureaucratie

Tekst groter

De machinebureaucratie

Het kenmerk van de machinebureaucratie is dat in dit type organisatie de routines overheersen. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm is dan ook de technische staf. Coördinatie in een machinebureaucratie vindt plaats door standaardisatie van werkprocessen.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak de vorm van een machinebureaucratie:

  • een distributiebedrijf
  • een organisatie voor massaproductie
  • een leger in vredestijd
  • een grote dienstverlenende organisatie

Kenmerken

Een machinebureaucratie heeft vaak de volgende kenmerken:

  • vergaande opsplitsing van taken
  • veel planning en controle (management by numbers)
  • verticale centralisatie
  • vooral functioneel georganiseerd
  • gericht op zekerheid en veiligheid

Kwetsbaarheid

Een machinebureaucratie is kwetsbaar door beheersingsobsessie en overheadproblemen (niet effectief, wel efficiënt).

Hoofdstuk inhoudsopgave