De hoe-vraag ICT-governance

Tekst groter

Bij de hoe-vraag gaat het over de manier waarop een beslissing wordt genomen. Daarbij kunnen verschillende besluitvormingsmechanismen worden onderscheiden. In de onderstaande tabel staan de verschillende governance styles die Weill en Ross onderkennen aan de linkerkant. Aan de rechterkant staan de personen of units die mogen meebeslissen of meepraten. Het gaat erom dat je welbewuste keuzes maakt. In de matrix zijn drie best practices weergegeven.

Hoofdstuk inhoudsopgave