De eenvoudige structuur

Tekst groter

De eenvoudige structuur

Het kenmerk van de eenvoudige structuur is dat de bouwstenen nog maar weinig gedifferentieerd zijn. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm is de strategische top. Coördinatie vindt veelal plaats door direct toezicht.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak een eenvoudige structuurvorm:

  • de brandweer
  • een sekte
  • een zangkoor
  • een pioniersorganisatie

Kenmerken

Een eenvoudige organisatiestructuur heeft vaak de volgende kenmerken:

  • weinig specialisatie
  • eenvoudig, informeel en flexibel
  • ondernemend
  • een hoog opleidingsniveau van alle medewerkers is niet nodig
  • denken in acties; weinig planning
  • centralistisch

Kwetsbaarheid

Een eenvoudige organisatiestructuurvorm is kwetsbaar door het gebrek aan evenwicht tussen strategie en realisatie.

Hoofdstuk inhoudsopgave