De divisiestructuur

Tekst groter

De divisiestructuur

Het kenmerk van de divisiestructuur is de diepe gelaagdheid. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm is dan ook het lijnmanagement. Coördinatie in een divisiestructuur vindt plaats door standaardisatie van output.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak een divisiestructuur:

  • een multinational
  • een ministerie
  • een EU- of UN-organisatie

Kenmerken

Een divisiestructuur heeft vaak de volgende kenmerken:

  • een vooral marktgerichte structuur
  • grote divisionele zelfstandigheid
  • sturing op basis van divisieresultaten
  • weinig afhankelijkheden tussen divisies

Kwetsbaarheid

Een divisiestructuur is kwetsbaar door identiteitsproblemen en door ‘staat in de staat’-gedrag.

Hoofdstuk inhoudsopgave