De adhocratie

Tekst groter

De adhocratie

Het kenmerk van de adhocratie is de grote beweeglijkheid. Het bepalende structuurelement in deze structuurvorm bestaat uit de grote kerndeskundigen. Coördinatie in een adhocratie vindt plaats door onderling overleg.

Voorbeelden

De volgende typen organisaties hebben vaak een adhocratie:

  • een denktank
  • een researchgroep
  • een expeditie

Kenmerken

Een adhocratie heeft vaak de volgende kenmerken:

  • veel horizontale relaties
  • taakgericht
  • flexibel
  • multidisciplinair, zeer specialistisch
  • groot onderling vertrouwen en respect

Kwetsbaarheid

Een adhocratie is kwetsbaar door continuïteitsproblemen en het primaat van effectiviteit boven efficiëntie.

Hoofdstuk inhoudsopgave