Criteria High Performance Organisatie

Tekst groter

Criteria High Performance Organisatie

De Waal definieert n.a.v. zijn onderzoek onder ruim 1.470 organisaties een HPO als volgt: "Een High Performance Organization (HPO) is een organisatie die betere resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, over een periode van tenminste 5 tot 10 jaar." De 5 HPO factoren die bepalen wat een organisatie een High Performance Organization (HPO) maakt zijn : (1)kwaliteit van management, (2)openheid & actiegerichtheid, (3) lange termijngerichtheid, (4) continue verbetering & vernieuwing en (5) kwaliteit van medewerkers. De 35 kenmerken verdeeld over 5 High Performance Organisatie succesfactoren zijn:

Kwaliteit van Management

 • Management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
 • Management is integer
 • Management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
 • Management neemt snel besluiten
 • Management onderneemt snel actie
 • Management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
 • Management is gericht op het behalen van resultaten
 • Management is erg effectief
 • Management bestaat uit sterke leiders
 • Management straalt zelfverzekerdheid uit
 • Management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’
 • Continue verbetering en vernieuwing.

De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties

 • In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd
 • In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd
 • In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd
 • In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie
 • In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd
 • De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend
 • De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend

Langetermijngerichtheid

 • De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties
 • De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden
 • De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten
 • Het management werkt al lange tijd bij de organisatie
 • Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd
 • De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.
 • Openheid en actiegerichtheid

Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers

 • De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren
 • De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen
 • Het management staat fouten maken toe
 • Het management staat open tegenover verandering in de organisatie
 • De organisatie is prestatiegericht

Kwaliteit van medewerkers

 • Medewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten
 • Medewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen
 • Medewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht
 • De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.
Bronnen: 10 Rituelen van slecht management, dr. André de Waal, Van Duuren Management, 2009. Maak van je bedrijf een Toporganisatie! dr. André de Waal, Van Duuren Management, 2008.

Hoofdstuk inhoudsopgave