Contractvormen/ bouworganisatiemodellen

Tekst groter

Contractvormen/ bouworganisatiemodellen

Een contracteringsstrategie gaat over de wijze waarop een opdrachtgever uitvoerende marktpartijen wenst in te schakelen bij de realisatie van een (infrastructureel) bouwproject. Daarbij zijn de nodige keuzes te maken. Deze hebben in belangrijke mate van doen met de rol die een opdrachtgever voor zichzelf en de opdrachtnemer(s) weggelegd ziet bij de realisatie: veel zelf doen of juist op afstand staan, veel risico's zelf dragen of juist bij de contractpartner(s) leggen. Deze strategie leidt uiteindelijk tot een contractvorm, ook wel bouworganisatievorm genoemd.

Het aantal mogelijkheden waaruit daarvoor kan worden gekozen is aanzienlijk. Wat in een concreet geval de beste oplossing is, hangt af van zowel het type project, de relevante markt van aanbiedende marktpartijen, maar zeker ook van het type opdrachtgever. Wat zijn de projectdoelen en wat kan en/of wil deze opdrachtgever zelf doen.

Hoofdstuk inhoudsopgave