Competenties van managers

Tekst groter

Competenties van managers

Om te kunnen managen moet iemand beschikken over de juiste houding en veel (mensen-)kennis. Behalve dat, moet een manager ook heel wat kunnen en doen.

Managementcompetenties

Behalve over allerlei normale menselijke competenties, dienen managers ook te beschikken over speciale competenties. Onder competentie verstaan we hier overigens het geheel van eigenschappen zoals kennis, ervaring, vaardigheden en houding. Zo mag van managers verwacht worden dat ze in staat zijn effectief te communiceren. Toch zijn er veel misvattingen over het begrip managen, het:

 • houdt niet in dat er toneel gespeeld wordt
 • betekent niet dat iedereen gelijk is (wel gelijkwaardig)
 • betekent niet dat botsingen tussen mensen vermeden moeten worden
 • betekent niet dat de manager zich gedraagt zoals mensen in haar directe omgeving vinden dat ze zich moet gedragen
 • betekent ook niet dat de manager meestal in staat is anderen te laten doen of denken wat hij vindt dat gedaan of gedacht zou moeten worden
 • is geen garantie voor charisma of grote populariteit
 • betekent niet dat de manager vanzelf doeltreffend is in de dingen die ondernomen worden.

Managementvaardigheden

Vaardigheden die een manager meer dan anderen in een organisatie dient te bezitten, zijn het kunnen:

 • nemen van heldere en eenduidige beslissingen
 • contracteren van anderen, zowel binnen als buiten de organisatie
 • delegeren van taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • organiseren van zelfsturing van de medewerkers
 • evalueren/beoordelen van mensen en hun resultaten
 • voeren van allerlei medewerkersgesprekken zoals: selectiegesprekken; beoordelings- en functioneringsgesprekken; beloningsgesprekken; ontwikkelingsgesprekken; slecht-nieuwsgesprekken.

Managementkennis

Op allerlei terreinen en van allerlei disciplines kan een manager kennis bezitten. Als manager dient iemand vooral kennis op het gebied van organisatiekunde en veranderkunde te hebben, maar nog belangrijker voor een manager is mensenkennis.

De houding van de manager

Bij de houding (of attitude) van een manager valt te denken aan de waarden en normen van een manager; aan haar of zijn diepere drijfveren. Als een manager weet heeft van alles wat nodig is voor het uitoefenen van die functie en hij beschikt over alle benodigde vaardigheden, dan bepaalt de houding hoe die functie wordt vervuld. Dan gaat het bijvoorbeeld om een slecht-nieuwsgesprek met voldoende empathie te durven voeren, maar ook om een eenduidige beslissing te willen nemen.

Bron: Heijden, van der H., Competentiemanagement, Kluwer, 1999

Hoofdstuk inhoudsopgave