Coördinator en beheerder

Tekst groter

Coördinator en beheerder

De coördinator en de beheerder zijn gericht op consolidatie en continuïteit. Zij maken zich druk over het goed laten verlopen van de interne processen. Ze maken zich druk over stabiliteit en continuïteit in hun organisatie. Het zijn de leidinggevenden die geloven dat het niet kan zonder heldere procedures voor routines of projecten. Voorop staan orde en duidelijkheid. Er is weerzin tegen chaos, willekeur en vriendjespolitiek.

Sterk in inrichten

De coördinator is bedreven in het laten managen van projecten en het inrichten van projectorganisaties. Steeds vaker zijn er in organisaties opgaven die vanwege hun aard niet zijn toe te wijzen aan één organisatorische eenheid (bedrijf, groep, afdeling) en niet zijn uit te voeren volgens van tevoren geregelde standaardprocedures. Projectmanagement helpt de opdrachtgever en de projectmanager bij het succesvol realiseren van de opdracht. De coördinator weet dat met het toepassen van een methode alleen hij er niet komt, teamvorming, communicatie en leiderschap zijn net zo belangrijk voor het slagen van een project. De schaduwkant van deze rol is dat je teveel nadruk legt op nut en noodzaak van handboeken, richtlijnen en daarmee veel bestuurlijke drukte en regelneverij creëert.

Saai of broodnodig?

De beheerder verzamelt informatie en ontwerpt normen en controlesystemen waarmee er een basis is voor inzicht wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt in de organisatie. Hij zoekt naar routines, herhaling en standaardisering. Hij legt werkmethodes vast en zorgt ervoor dat activiteiten zijn toegewezen aan personen binnen afdelingen die geacht worden deze uit te voeren. Door deze wijze van werken wordt werk overdraagbaar. Bekend zijn met wat er op welke wijze door wie gedaan moet worden, genereert zekerheid/duidelijkheid voor de betrokkenen. De schaduwkant is fantasieloosheid, saaiheid en regels ter wille van regels.

Bron: Managemen = Gewoon Doen! Rudy Kor, Vakmedianet

Hoofdstuk inhoudsopgave