CMMi levels ICT-governance

Tekst groter

Als we kijken naar de verschillende CMMi levels dan is het zo dat de meeste interne ICT-afdelingen tussen het niveau 1 en 2 hangen. Daar waar het belang van ICT meer is dan een soort infrastructurele voorziening is level 2 vereist. Level 3 zien we in Nederland vooral bij de organisaties die outsourcing als kernactiviteit hebben. Level 4 en 5 kom je in Nederland nauwelijks tegen. De level 5 ICT-organisaties kom je alleen maar tegen in landen als India.

De stap van level 1 naar level 2 is het meest lastig. Het is in feite een basis neerleggen waarop in de volgende levels doorgebouwd kan worden.

Bij elk level horen specifieke processen die ingericht en op orde horen te zijn. Level 2 kent de volgende processen:

Eisenmanagement

Het doel van specificatiemanagement is het beheren van specificaties en inconsistenties tussen specificaties opsporen.

Project- en dienstplanning

Projectplanning is het opstellen en onderhouden van een projectplan. In dat plan moeten zowel de activiteiten van de ontwikkelaars als die van de opdrachtgever en gebruikers betrokken worden. Een projectplan is een gezamenlijke activiteit van vraag en aanbod. De opdrachtgever en het management moet vooral aandacht geven aan de taken planning, communicatie en risicomanagement. De opdrachtgever moet meewerken aan het opstellen van de specificaties en moet tijd reserveren om de opgeleverde producten van de aanbodkant te integreren in de overige producten. Tevens het testen van de opgeleverde software in de beoogde omgeving, waarbij zoveel mogelijk echte gebruikers worden ingeschakeld.

Project- en dienstbewaking

Projectplanning is het opstellen en onderhouden van een projectplan. In dat plan moeten zowel de activiteiten van de ontwikkelaars als die van de opdrachtgever en gebruikers betrokken worden. Een projectplan moet tezamen met de offshore leverancier tot stand komen. Een projectplan gaat vaak heen en weer tussen de opdrachtgever en de offshore leverancier. De opdrachtgever en het management moet vooral aandacht geven aan de taken planning, communicatie en risicomanagement. De opdrachtgever moet meewerken aan het opstellen van de specificaties en moet tijd reserveren om de opgeleverde producten van de offshore leverancier te integreren in de overige producten. Tevens het testen van de opgeleverde software in de beoogde omgeving, waarbij zoveel mogelijk echte gebruikers worden ingeschakeld.

Leveranciersmanagement

Een opdrachtgever stelt een overeenkomst op met een leverancier. Daarin moeten concrete werkafspraken worden opgenomen. Het is raadzaam deze afspraken in begrijpelijke termen te beschrijven. Daarnaast zijn juridische contracten vaak zinloos als ze rechtstreeks worden afgesloten met een onderneming in een offshore land. Sluit een overeenkomst af op basis van een vaste prijs, waarbij ook meerwerk alleen voor een vaste prijs wordt toegelaten. Regel de wijze waarop met de offshore leverancier wordt gecommuniceerd goed en regel wie waarvoor verantwoordelijk is. Beschrijf de processen (of hoe die processen tijdens het project worden gedefinieerd) en regel heel precies productintegratie, sub contracting en aankoop van componenten.

Configuratiemanagement

Het doel van Configuratie Management is ervoor te zorgen dat de integriteit van het product blijft gewaarborgd. In veel organisaties wordt het ‘versiemanagement’ genoemd. Een leverancier die zijn sources niet onder versiebeheer heeft is geen goede leverancier. Het is één van de lakmoesproeven! De opdrachtgever is volgens CMMi verantwoordelijk voor het configuratie management in eigen bedrijf. De leverancier is alleen verantwoordelijk voor het deel dat wordt gebouwd.

De opdrachtgever moet het configuratiebeheer regelen van bijvoorbeeld: specificaties, ontwerpwijzigingen, interface specificaties, testplannen/testprocedures, testdata, risicomanagement, issues en issuelijst etc.

Servicelevering

Het doel van servicelevering is het beoordelen van de service level agreements, het basis daarvan voorbereiden van de service delivery (service delivery plan), het leveren van de dienst wat inhoudt zorgen voor beschikbaarheid, binnen de afspraken oplossen van incidenten, het afhandelen van serviceverzoeken.

Product- en procesbewaking

Het doel van dit procesgebied is: de kwaliteit van processen en producten waarborgen. Er moeten objectieve, duidelijke criteria worden aangelegd, zoals: vragen binnen een werkdag beantwoorden, wekelijks de status van alle issues controleren, veranderingen alleen doorvoeren met goedkeuring van de projectleider, van testresultaten altijd een issue maken, het opleverprotocol definieert de aanvullingen en wijzigingen, gebruikers mogen pas software testen nadat het projectteam de software heeft geverifieerd en gevalideerd, etc. Het is de taak van iedereen speciaal de projectleider om te controleren of aan de criteria wordt voldaan.

Meting en analyse

Meten en analyse op CMMi niveau 2 hebben tot doel dat er een meetsysteem word ontwikkeld dat het management informatie verschaft. Op CMMi niveau 4 en 5 worden deze getallen gebruikt om voorspellingen te doen en om de kwaliteit van processen in de organisatie te meten. Op niveau 2 van CMMi wordt de informatie per project verzameld en geanalyseerd. Het is van belang zo spoedig mogelijk te beginnen met meten. Immers, op het moment dat een organisatie klaar is voor niveau 4 moeten er ook historische gegevens beschikbaar zijn. Het allerbeste is dat de meetmethode uitgaat van data die in het kader van een goede projectuitvoering toch worden geproduceerd, zoals urenverantwoording, issuelijst, sources, e-mails en resterende speling.

Hoofdstuk inhoudsopgave