CMMi ICT-governance

Tekst groter

CMMi

Capability Maturity Model – integrated (CMMi) geeft de mate aan waarin de IT-processen beheerst en voorspelbaar lopen. Je zou kunnen zeggen dat dit ook een indicatie is van een mogelijk operationeel risico als je een te laag volwassenheidsnivau hebt.

Hoofdstuk inhoudsopgave