Blue Ocean Strategy 2

Tekst groter

Zes principes

Ze onderscheiden zes principes die aangeven hoe je blauwe oceanen kunt ontdekken of ontwikkelen. De zes principes van hun strategiebenadering bestaat uit vier ´voorbereidende´ en twee ´uitvoerende´ principes.

De vier voorbereidende principes zijn:

  1. reconstrueer marktgrenzen
  2. richt je op het grote geheel niet op cijfers
  3. kijk verder dan de huidige vraag c.q. je huidige klanten
  4. zorg voor de juiste strategische planvolgorde

De twee uitvoerende principes zijn:

  1. overwin de voornaamste organisatorische struikelblokken
  2. bouw uitvoering in de strategie in

Waarde-innovatie met het vierstappenplan

Zij ontwikkelden een vierstappenplan voor het herontwerpen van waarde-elementen van klanten. Elke stap in dit plan dient om een antwoord te vinden op de kernvraag.

Je kunt je afvragen of de methode (beschreven in een boek dat in 2005 in The Wall Street Journal  als beste managementboek van het jaar stond), nieuwe wijn in oude zakken is of dat het de strategiewereld echt verrijkt. Wat ze slim doen is handreikingen geven hoe je de samenstellende elementen van een dienst of product kunt decomponeren. Per element stellen ze daar de vraag bij: hecht de klant hier waarde aan? In de kwaliteitszorg bestond het al, maar het is relatief nieuw (voor zover wij weten) in de wereld van strategieformulering.

Hoofdstuk inhoudsopgave