Blue Ocean Strategy

Tekst groter

Blue Ocean Strategy

Maak concurrentie onbelangrijk met een blauwe oceaan strategie. Blue Ocean Strategy is een strategiebenadering die ontwikkeld is door Kim and Mauborgne, beiden werkzaam op INSEAD. Centraal in hun denken staat dat je de concurrentie niet te lijf moet gaan. Dat levert een waarde vernietigende krachtsinspanning op.

Nee, de beste manier om de concurrentie aan te gaan, is de concurrentie te ontlopen. “Don´t compete with your rivals, make them irrelevant”. Want de strijd gericht op groei door concurrentievoordeel, meer kostenreductie, meer marktaandeel en/of differentiatie leidt enkel tot een 'bloedige rode oceaan van rivalen die als haaien vechten'.

Blijkens onderzoek INSEAD 

Het blijkt dat industriële organisaties niet de beste onderzoeksobjecten zijn voor het bestuderen van de wortels voor winstgevende groei. “Ons onderzoek leverde immers geen enkel voortdurend winstgevend industriële organisatie op. Ons onderzoek laat daarentegen zien dat de strategische beweging en niet de organisatie of de bedrijfstak, het juiste onderzoeksobject is om een voortdurende hoge prestatie te kunnen verklaren. De strategische beweging is een set van managementactiviteiten en besluiten die nodig zijn om een stevige marktscheppende propositie te maken."

In de toekomst zullen, volgens Kim en Mauborgne, de klassieke benadering van concurrentiestrategie geen winstgroei meer opleveren. Het is tijd voor creatie of ontdekking van nieuwe, onontgonnende marktgebieden, met kansen voor winstgroei. Ze spreken over waardeinnovatie (value innovation) die een echte voorsprong op de concurrentie geeft. Van belang is waardeinnovatie met een focus op de klant, de prijs en de kosten gericht op de creatie van nieuwe behoeften. Daarbij gaat het om het grote geheel en niet om de cijfers.
Ze illustreren hun theorie met organisaties als Southwest Airlines, Starbucks en Cirque du Soleil. Blue Ocean Strategy is gebaseerd op de analyse van 150 grote en kleine bedrijven die een dergelijke strategische waardeinnovatie realiseerden.

Hoofdstuk inhoudsopgave