Beslissen

Tekst groter

Beslissen

Beslissen in projecten gebeurt per fase. Hoe? Door integraal te kiezen, te autoriseren, te accepteren, goed te keuren, te fiatteren en vrij te geven van wat er tot het beslismoment is bereikt en van de daarbij behorende beheersplannen. De initiatieffase heeft geen startdocument en de nazorgfase geen einddocument. Dit resulteert in vijf beslisdocumenten.

Wat te doen?

  • zorg voor een complete beslissing (welk resultaat, welk plan van aanpak en welke beheersplannen voor T(ijd), G(eld), K(waliteit), I(nformatie) en O(rganisatie).
  • zorg ervoor dat de beslissing is gericht op acceptatie en committment
  • zie erop toe dat de beslissing haalbaar is. Gezien de risico’s, uitgedrukt in marges van de beheersaspecten
  • beslis in volgorde van belangrijkheid
  • maak van elke beslissing vooral een wilscontract.

Hoofdstuk inhoudsopgave