Belangen zijn de motor

Tekst groter

Belangen zijn de motor

Belangen vormen de motor van samenwerking. Ze sturen gedrag in samenwerkingsrelaties, bepalen of organisaties of mensen energie en capaciteit stoppen in een samenwerking. Dus: ze zijn medebepalend voor het eventuele succes van een samenwerkingsrelatie.

De ervaring leert dat in iedere situatie meer soorten belangen tegelijkertijd impliciet en soms expliciet meespelen.
Maatschappelijke belangen, organisatiebelangen en persoonlijke belangen zijn dus altijd aan de orde. Een goede samenwerking onderscheidt zich erdoor dat professioneel wordt omgegaan met die belangen.

Organisatiebelangen

Deze zijn veelal gekoppeld aan de doelen en kernwaarden van de organisatie. Waartoe is de organisatie er? Welke waarde(n) voegt ze toe? Hoe verdienen betrokken organisaties hun geld? Waar worden ze beter van?

Individuele belangen

Ook persoonlijke overtuigingen, drijfveren en belangen spelen in ieder proces een rol. Alleen in theorie kun je de mens en de functionaris loskoppelen. In de praktijk spelen persoonlijke belangen, zoals idealen, carrière, reputatie, angst, gezichtsverlies en gewin altijd een rol.

Collectieve belangen

Collectieve middelen en ruimte staan vrijwel altijd op het spel. In een complete context gaat het om de collectieve belangen van burgers, bewoners, patiënten, gedetineerden, cliënten, et cetera. Ook al zitten deze belanghebbenden vaak niet letterlijk aan tafel, hun collectieve belangen spelen altijd een rol. In dit verband is het goed onderscheid te maken tussen 'belangen' en 'standpunten'.

Doordat het moeilijk is om de werkelijke belangen goed te doorgronden - zeker als de samenwerking zich in een beginstadium bevindt en de partijen de kaarten doelbewust of uit onzekerheid voor de borst houden - kan een schimmig woordenspel ontstaan dat uitmondt in spraakverwarring.

Hoofdstuk inhoudsopgave