Beheers de tijd

Tekst groter

Beheers de tijd

Met tijdsbeheersing zorgt u ervoor dat alle projectactiviteiten tijdig worden uitgevoerd. Met als resultaat dat het projectresultaat tijdig gereed is. Voortgangsbewaking van tijd betekent zorgen voor een correct verloop van de geplande doorlooptijd. Dit is mogelijk met een tijdige inzet van capaciteiten en een tijdige aanwezigheid van benodigde middelen.

Wat te doen:

 • bepaal de gewenste, geëiste gereedheiddatum (met marges) van het projectresultaat. Eventueel van tussenresultaten of mijlpalen
 • onderzoek van elke inhoudelijke activiteit de benodigde middelen (mensen, materiaal en materieel)
 • ga na wanneer die middelen beschikbaar zijn voor het project
 • consulteer altijd degenen die straks het geplande werk dienen uit te voeren
 • relateer alle benodigde projectactiviteiten aan de ‘kalender’ (tijdsvolgorde of parallel). Maak op basis daarvan een tijdsplanning
 • stel de tijdsplanning vast (of beoordeel deze) en keur deze goed
 • bewaak de voortgang en stuur bij, of... herplan.

Aandachtspunten:

 • als de capaciteit er niet op tijd is, komt het projectresultaat te laat
 • er is altijd genoeg tijd om het werk enkele malen over te doen. Er is echter zelden genoeg tijd om er een goede tijdsplanning voor te maken
 • zonder marge in de tijdeis kunt u niet ervoor zorgen dat het projectresultaat op tijd gereed is. En kunt u ook geen risico’s managen.
 • Tijdsplan

Hoofdstuk inhoudsopgave